Element Toolbox


element

TODO

oddzielnie zebrane elementy grube i webowe, , po kliknięciu na element opisać listę właściwosći (w  type mogą być dwie wartości standard lub alternative) alternative elementy będą kursywą, np w